5Pelargonie należą do bardzo wdzięcznych kwiatów i ich uprawa nie nastręcza jakiś specjalnych trudności. Przede wszystkim należy pamiętać że pelargonie wymagają dużo światła, wody i składników pokarmowych. Najlepsze dla tych roślin są balkony usytuowane w kierunku południowo – wschodnim lub południowo – zachodnim. Mogą one rosnąć również w ogrodzie. Jeśli zdecydujemy się na posadzenie pelargonii odmian o liściach zabarwionych na żółto lub biało to wtedy najlepsze są dla nich balkony położone na wschód lub północno – zachód gdyż najlepsze dla nich jest światło rozproszone. Jeśli pelargonie posadzone są w pojemnikach wiszących należy je podlewać codziennie. Szczególnie należy dbać o systematyczne podlewanie w przypadku pelargonii które rosną silnie oraz pelargonii bluszczolistnych. Intensywność podlewania zależy przede wszystkim od wielkości pojemnika oraz od ilości roślin w nim posadzonych. Pojemniki powinny być na tyle duże aby rośliny w nim posadzone mogły swobodnie się rozrastać. Najczęściej na około trzydzieści centymetrów długości pojemnika sadzi się jedną roślinę. W pojemnikach o długości pięćdziesięciu centymetrów sadzi się dwie rośliny, pięćdziesięciu długości siedemdziesięciu pięciu centymetrów sadzi się trzy rośliny. Jako podłoże może być gotowa mieszanka ziemi ogrodniczej.